INSTRUKCJA OBSŁUGI BALII OGRODOWEJ

 

UWAGA: ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z BALII OGRODOWEJ BEZ ZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI - DOTYCZY OSOBY REZERWUJĄCEJ ORAZ WSZYSTKICH GOŚCI

 

Firma Anna Dobrzycka oraz producent balii firma Wycinka nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z balii ogrodowej.

Kąpiel w balii użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność. Przed użytkowaniem balii skonsultuj się z lekarzem aby wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania. Zabrania się dotykać rozgrzanych elementów metalowych, gdyż może to grozić poparzeniem.

Przed skorzystaniem z balii należy upewnić się czy jest to dla nas bezpieczne, dlatego też w razie wątpliwości wskazana jest konsultacja z lekarzem. Nie należy korzystać z kąpieli w balii bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych.

Rozgrzanie balii trwa około 3 godzin. Jeśli zostanie zakryta pokrywa, kolejnego dnia wystarczy 1 godzina grzania.

 

1. Nie należy korzystać z balii samemu. Podczas kąpieli należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.

2. W balii nie należy stawać na ławkach, piecu, i innych elementach, które mogą zostać uszkodzone.

3. Balię należy napełnić wodą, tak aby podczas wchodzenia do niej woda nie wylewała się. Do napełnienia wykorzystać wodę z kranu na elewacji domu (jest uzdatniona). Aby napełnienie było możliwe, należy zamknąć 2 zawory spostowe na zewnątrz (połączenie z zielonymi wężami). Wodę należy nalewać wolnym strumieniem przez około 3 godziny (wówczas stacja uzdatniania będzie najbardziej wydajna - szybkie nalanie może sprawić, że woda nie będzie dobrze uzdatniona, tj. pozbawiona nieporządanych substancji organicznych i nieorganicznych).

4. Piec opalany jest drewnem. Nie nadaje się do opalania węglem. Zaleca się drewno suche typu buk, dąb.

5. Temperaturę możemy regulować położeniem szuflady popielnika (uchylić lub zamknąć).

6. W piecu zewnętrznym (z płaszczem wodnym) można rozpalać dopiero gdy poziom wody w balii jest powyżej górnego okrągłego wyjścia/przejścia burtowego do pieca (czyli balia zalana powyżej 70%).

7. Nie należy przekraczać temperatury 60 stopni Celsjusza (na piecu zewnętrznym). Powyżej tej temperatury piec może ulec uszkodzeniu.

8. Nie należy dotykać elementów pieca oraz komina. Mogą być bardzo gorące a ich dotknęcie może skutkować oparzeniem.

9. Za optymalną temperaturę wody dla użytkownika przyjmuje się 35-36 stopni Celsjusza.

10. Czas korzystania z balii jest indywidualny dla każdego użytkownika, jednak zbyt długie przebywanie w gorącej wodzie może być niebezpieczna dla zdrowia. Jedno wejście do gorącej balii powinno trwać nie dłużej niż 10 minut. Po każdym wyjściu z gorącej balii należy schłodzić ciało chłodną wodą. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut.

11. Jeśli przez dłuższy czas balia ma stać nieużywana, należy wylać wodę całkowicie z balii oraz wyciągnąć gumowy korek z dna balii, tak aby był dopływ świeżego powietrza do wnętrza balii.

12. Podczas mrozów jeśli nie korzystamy z balii wodę z pieca wylewamy całkowicie.

13. W przypadku silnych mrozów należy bezwzględnie kontrolować temperaturę wody w piecu i w wężach przyłączeniowych, tak aby zapobiec zamarznięciu. Jeśli jest taka obawa należy wypuścić wodę całkowicie (z balii i z pieca oraz przedmuchać system jacuzzi jeśli jest w zestawie).

14. W balii higienę wody najczęściej, najłatwiej i najzdrowiej utrzymuje się poprzez wymianę wody na nową po ok. 3-5 dniach w zależności od istniejącego stanu wody.

15. Po rozpaleniu na ściankach piecyka może pojawić się efekt skraplania wody. Jest to naturalne zjawisko, które ustanie w trakcie dalszego grzania wody (dotyczy pieca zewnętrznego).

16. Jeśli do balii dołączony jest system jacuzzi należy uważać aby wtyczka i cała instalacja podłączeniowa znajdowała się z dala od wody oraz poza dostępem dzieci.

17. Po wylaniu wody z balii należy przedmuchać system jacuzzi (włączyć na parę minut, aby woda z węży igielitowych wyparowała).

18. Nie pozostawiać włączonej pompy bez nadzoru.

19. Termiczna pokrywa balii jest wykonana ze styriopanu. Prosimy odkładać pokrywę obok balii, nie rzucać i nie siadać na niej - może ulec przełamaniu i uszkodzeniu.