INSTRUKCJA OBSŁUGI SAUNY OGRODOWEJ

 

UWAGA: ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z SAUNY OGRODOWEJ BEZ ZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI - DOTYCZY OSOBY REZERWUJĄCEJ ORAZ WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z SAUNY GOŚCI.

 

Firma Anna Dobrzycka oraz producent sauny firma Wycinka nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z sauny ogrodowej.

 

Korzystanie z sauny użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność. Przed użytkowaniem sauny skonsultuj się z lekarzem aby wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania. Zabrania się dotykać rozgrzanych elementów metalowych oraz szklanych (przede wszystkim pieca oraz szyb), gdyż może to grozić poparzeniem.

 

Przed skorzystaniem z sauny należy upewnić się czy jest to dla nas bezpieczne, dlatego też w razie wątpliwości wskazana jest konsultacja z lekarzem. Nie należy korzystać z sauny na czczo lub po zbyt obfitym posiłki. Nie powinno się również używać sauny bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym. Przed seansem ani w czasie jego trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych.

 

Rozgrzanie sauny trwa około 40-50 min, w zależności od temperatury zewnętrznej. Koszt korzystania z sauny  - 2,5h (razem z rozgrzaniem) to 250 PLN.  Rozliczanie na podstawie licznika czasu korzystania (co 2,5 godziny).

 

 

ZASADY KORZYSTANIA: 

 

1. Po wejściu do sauny prosimi o sprawdzenie stanu technicznego sauny. Jeśli stan budzi Państwa wątpliwość, prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie. W takiej sytuacji korzystanie z sauny nie jest możliwe.

2. Nie należy korzystać z sauny samemu. Podczas seansu należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.

3. Przed wejściem do sauny pozostawiamy zegarek, telefon komórkowy, biżuterię itp.

4. Sauna ogrodowa wykonana jest z drewna, dlatego też istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, rysy, itp.) o które można się łatwo skaleczyć. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny produktu i niwelować tego typu uszkodzenia.

5. W saunie nie należy stawać na ławkach, piecu, i innych elementach, które mogą zostać uszkodzone.

6. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta pieca.

7. Nie należy dotykać elementów pieca. Mogą być bardzo gorące.

8. Za optymalną temperaturę dla użytkownika przyjmuje się 70-80°C. Sugerujemy czas saunowania jednorazowo do 15-20 minut a następnie przerwę o tej samej długości (najlepiej schłodzić ciało pod prysznicem na zewnątrz) i powrót po przerwie na kolejną sesję 15-20 min.

9. Czas korzystania z sauny jest indywidualny dla każdego użytkownika, jednak zbyt długie przebywanie w saunie może być niebezpieczna dla zdrowia.

10. Instalację elektryczną w saunie należy kontrolować, wszelkie podejrzane sytuacje powinny być zbadane przez elektryka.

11. Wentylację/zasuwkę w saunie należy mieć cały czas otwartą.

12. Dla podniesienia wilgotności w saunie można polać kamienie pieca wodą. Nie należy zbyt obficie polewać kamieni na piecu. Maksymalna jednorazowa ilość to jedna chochla z dołączonego zestawu. Polewanie większej ilości obniża temperaturę pieca i może spowodować zwarcie oraz trwałe uszkodzenie pieca.

13. Podczas polewania kamieni wodą, woda powinna się natychmiast zamienić w parę wodną. Jeśli widać spływającą wodę po kamieniach, oznacza, że są zbyt zimne i należy chwilę odczekać przed ponownym polaniem.

14. W sezonie wiosenno – letnim zalecane jest utrzymywanie wody w wiaderku w pomieszczeniu sauny i szatni, tak aby wilgotność wewnątrz utrzymywana była na odpowiednim poziomie, dzięki czemu klepki nie ulegają nadmiernego zsychaniu.

15. Po zakończonym seansie należy upewnić się, że piec jest wygaszony a światło wewnątrz i na zewnątrz wyłączone. Drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte a klucz schowany do wskazanego miejsca (sejf na słupie przy schodach).

 

PANEL STEROWANIA PIECEM

(grafika poniżej, lewa strona)

Panel wykonany jest ze szkła hartowanego oraz osłony metalowej. Obsługiwany jest za pomocą pięciu dotykowych przycisków oraz dwuwierszowego wyświetlacza alfanumerycznego OLED. Aby uruchomić sterownik należy przez około 2 sekundy przytrzymać klawisz ON, w celu wyłączenia klawisz OFF. Po wyjściu z trybu czuwania ukaże nam się ekran powitalny, następnie okno wyboru profili. W naszej saunie dostępny jest wyłącznie tryb sauny suchej.

WYBIERZ PROFIL:

Sauna sucha

Kolejnym krokiem jest określenie temperatury zadanej. W przypadku sauny suchej może ona wynosić 30-100 stopni C. Rekomendujemy bezpieczną temperaturę 80 stopni.

 Temp Seansu

80 C

Następny etap wyznacza czas pracy sauny, liczony jest on od momentu, w którym piec zostanie uruchomiony. Najpierw ustalamy ilość godzin, po dotknięciu przycisku OK przechodzimy do ustalenia ilości minut. Przy określaniu czasu należy mieć na uwadze czas rozgrzania sauny. 

Po zakończeniu seansu należy wyłączyć panel pieca klawiszem OFF/STOP. 

 

SYSTEM AUDIO

(grafika powyżej, prawa strona)

Włączanie.

Włącznik zasilania znajduje się na odtwarzaczu (na dole obudowy, patrz rys. pkt 1). Wyłączanie powoduje odłączenie zasilania. Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb odtwarzania ze źródła, które było wybrane przed wyłączeniem urządzenia. Przyciskiem M (oznacza MODE)  na panelu należy wybrać funkcję odtwarzacza z USB (USB) lub kart pamięci mikro SD (SD). Odtwarzacz automatycznie przeszukuje nośnik w celu znalezienia plików audio. Po znalezieniu plików audio urządzenie rozpoczyna ich odtwarzanie. W przypadku nie znalezienia plików audio lub braku nośnika (USB lub SD) wyświetla napis ”NO”. Utwory można wybierać za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie lub przyciskami |< oraz  >|

 

Odtwarzanie z Bluetooth.

Aby było możliwe odtwarzanie za pomocą Bluetooth urządzenia muszą zostać sparowane. Przyciskiem MODE na panelu należy wybrać funkcję Bluetooth (BT), w górnej części wyświetlacza zacznie migać symbol Bluetooth. Na telefonie, tablecie należy włączyć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, a następnie znaleźć ”DABA(xxxx)” gdzie „x” oznacza literę lub cyfrę i się połączyć. Podczas łączenia trzeba podać hasło, które domyślnie to „0000” i nastąpi sparowanie. Utwory można przełączać przyciskami |< oraz  >|

 

 

OŚWIETLENIE SAUNY

Włączanie i wyłączanie oświetlenia sauny odbywa się tradycyjnymi włącznikami na ścianie zewnętrznej oraz wewnątrz przebieralni. Moduł oświetlenia przez panel nie jest aktywny.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO SAUNOWANIA!