Jak rozpalić w kominku krok po kroku

Palenie w kominku jest dość prostą czynnością ale pewnie niedopatrzenia mogą doprowadzić do zadymienia salonu, uruchomienia alarmu dymowego i … zepsucia miłej atmosfery, która wiąże się z czasem spędzanym przy kominku.

Jak zatem efektywnie palić w kominku i  jakich błędów unikać? Opisujemy krótko rozpalanie kominka krok po kroku.

 

Czym palić w kominku?

Na prawidłową pracę kominka wpływa kilka czynników m.in. rodzaj opału oraz sposób jego spalania. Najwięcej ciepła daje wysokokaloryczne drewno z drzew liściastych takich jak grab, jesion, buk. Takie drewno przygotowaliśmy w workach dla Państwa – jest suche o wilgotności poniżej 20%. Prosimy nie stosować drzewa sosnowego, które udostępniamy do palenia w ognisku lub w piecu gorącej balii  ani wilgotnego drewna z lasu – nie nadaje się do palenia wewnątrz domu, mocno zabrudza szyby kominka oraz doprowadza do zapychania komina.

Budowa kominka

 

W górnej części na rurze komina znajduje się uchwyt do regulacji położenia szybra (otwory w położeniu pionowym - równolegle do ruty komina, zamknięty w położeniu poziomo).

 

W dolnej częsci kominka poniżej szyby jest uchwyt do regulacji przepustnicy (dopływ powietrza otwarty przy położeniu w lewo, zamknięty - przy położeniu w prawo).  

Jak rozpalić kominek?

1. Pamiętaj, aby przed każdym rozpaleniem uprzątnąć znajdujący się w nim popiół.

2. Ilość niezbędnego opału uzależniona jest od pojemności paleniska. W przypadku naszej „kozy” rekomendujemy włożenie jednocześnie 2-3 szczap drewna (do maks. 2,5 kg). 

3. Najlepszą metodą będzie rozpalanie od góry. Na dnie paleniska ułóż kilka rozłupanych polan drewna. Ich średnica  nie powinna przekraczać 10-13 centymetrów. Na polanach ułóż drobno posiekane drewno na podpałkę ( średnica 2-5 cm). Między polanami pozostaw przestrzeń, która pozwoli na swobodny dopływ powietrza. Na górze stosu umieść kilka kostek rozpałki nasączonych parafiną. Nie używaj do tego gazet, ponieważ opary pochodzące z farb drukarskich mogą być silnie trujące. 

4. Zapewnij doprowadzenie do kominka odpowiedniej ilości tlenu. Do tego służy przepustnica (uchwyt) poniżej szyby oraz szyber na rurze powyżej kominka. Aby przepływ był otwarty (niezbędne przy rozpalaniu), uchwyt regulacji przepustnicy powinien przesunięty maksymalnie w lewo. Natomiast uchwyt przesunięty w prawo oznacza, że dolot powietrza jest zamknięty (aby zmniejszyć płomieć lub wygasić ogień w kominku). Jednocześnie przez cały czas palenia uchwyt szybra powinien być w pozycji równolegle do rury (pionowo).

5. Podpalamy rozpałkę i zamykamy drzwi od kominka. Rozpalanie może trwać od kilku do kilkunastu minut. W przypadku niewystarczającego ciągu w kominie należy w początkowej fazie rozpalania rozszczelnić drzwi kominkowe poprzez ich uchylenie. Dobrym pomysłem jest również uchylenie okna w pomieszczeniu, w którym kominek jest zainstalowany w celu doprowadzenia do niego większej ilości powietrza.

 

 

Problemy z rozpaleniem kominka – z czego mogą wynikać?

Przyczyną większości problemów z rozpaleniem kominka jest złej jakości drewno lub zbyt wilgotny opał. Jeśli płomień szybko gaśnie, zobacz, czy do paleniska dociera wystarczająca ilość tlenu. Warto także sprawdzić, czy przyczyną nie jest niewystarczający ciąg w kominie lub przedmiot blokujący przewód kominowy.

Oto możliwe anomalie:

1. Cofanie dymu przy otwartych drzwiach:

a. zbyt gwałtowne otwieranie drzwiczek (otwierać drzwiczki powoli); przymknąć przepustnicę pierwotnego powietrza (przesunąć w prawo);

b. otworzyć szyber przy każdorazowym otwarciu drzwi (do pozycji pionowej, tj. równolegle do rury komina);

c. niedostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie (zapewnić odpowiednia wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzić powietrze do komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji jeśli jest to możliwe w wybranym modelu);

d. warunki atmosferyczne: niskie ciśnienie, mgły i opady, gwałtowne zmiany temperatury;

e. niedostateczny ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). 

2. Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania:

a. mała ilość opału w palenisku (załadować palenisko zgodnie z instrukcją);

b. zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%) duża część pozyskanej energii utracona w procesie odparowania wody;

c. zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). 

3. Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w komorze spalania:

a. niskokaloryczne „miękkie” drewno (używać drewna zgodnie z zalecanym w instrukcji);

b. zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%);

c. zbyt rozdrobnione drewno, zbyt grube polana drewna;

d. otwarty szyber (ustawić szyber w pozycji poziomej, kontrolować płomień i w razie przygasania otworzyć ponownie do pozycji pionowej);

4. Nadmierne brudzenie się szyby:

a. mało intensywne spalanie (palenie przy bardzo małym płomieniu, jako paliwa używać wyłącznie suchego drewna);

b. używanie iglastego żywicznego lub mokrego drewna jako opału (jako opału używać suchego liściastego drewna przewidzianego w instrukcji eksploatacji wkładu). 

5. Prawidłowe funkcjonowanie może być zakłócone warunkami atmosferycznymi (wilgotność powietrza, mgła, wiatr, ciśnienie atmosferyczne), a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty.

 

 

 

UWAGA! W przypadkach powolnego spalania powstają w nadmiarze organiczne produkty spalania (sadza i para wodna), tworzące w przewodzie dymowym kreozot, który może ulegać zapaleniu. W takim przypadku w przewodzie kominowym powstaje gwałtowne spalanie (duży płomień i wysoka temperatura) - określane jako pożar komina. W przypadku takiego zjawiska należy: 

1. zamknąć dolot powietrza (przepustnica po lewej stronie poniżej szyby) oraz szyber (na rurze powyżej komina ustawić w pozycji poziomo) 

2. sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi kominka; 

3. powiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112).

 

Alarm dymowy – co robić?

W przypadku uruchomienia alarmu dymowego wysyłane jest do gospodarzy powiadomienie oraz uruchamiany jest dźwiękowy alarm (wewnątrz i na zewnątrz budynku). Jeśli dojdzie do zadymienia pomieszczeń należy:

 

1. Upewnić się, co jest źródłem dymu.

2. Jeśli źródłem jest niekontrowany ogień (w tym pożar komina), wyłączyć bezpieczniki w domu (biała rozdzielnia z bezpiecznikami w korytarzu pod schodami, za komodą), użyć gaśnic i kocy gaśniczych (dostępne przy drzwiach wejściowych oraz na piętrze w korytarzu), następnie sprawdzić, czy wszyscy goście opuścili dom i wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112).  

2. Jeśli źródłem dymu jest kominek w salonie, wywietrzyć pomieszczenie (otworzyć okna i drzwi) a następnie wyłączyć biały czujnik dymu na suficie w salonie przyciskiem (poniżej instrukcja wyłączenia) oraz wyłączyć alarm w centrali przy drzwiach wejściowych (przy kluczach załączony jest skórzany chip – należy przyłożyć go na kilka sekund do obudowy na wysokości klawiatury alarmu).

3. Następnie, jeśli nie ma zagrożenia, skontaktować się z gospodarzami pod numerem 605 14 28 29.

 

Przyłóż skórzany chip dołączony do kluczy od domu na wysokości klawiatury na kilka sekund - alarm zostanie rozbrojony.