Alarm

Dom Lustro Wody jest zabezpieczony instalacją alarmową wraz z czujnikami dymu i czadu.

W przypadku uruchomienia alarmu dymowego wysyłane jest do gospodarzy powiadomienie oraz uruchamiany jest dźwiękowy alarm (wewnątrz i na zewnątrz budynku). Jeśli dojdzie do zadymienia pomieszczeń należy:

1. Upewnić się, co jest źródłem dymu.

2. Jeśli źródłem jest ogień, wyłączyć bezpieczniki w domu (Tutaj instrukcja obsługi bezpieczników), użyć gaśnic i kocy gaśniczych (dostępne przy drzwiach wejściowych oraz na piętrze w korytarzu), następnie sprawdzić, czy wszyscy goście opuścili dom i wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112).  

2. Jeśli źródłem dymu jest kominek w salonie, wywietrzyć pomieszczenie (otworzyć okna i drzwi) a następnie wyłączyć biały czujnik dymu na suficie w salonie przyciskiem (tutaj instrukcja wyłączenia) oraz wyłączyć alarm w centrali przy drzwiach wejściowych (przy kluczach załączony jest skórzany chip - tutaj instrukcja)

3. Następnie, jeśli nie ma zagrożenia, skontaktować się z gospodarzami pod numerem 605 14 28 29.